Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketleri

2.5.1 Deprem Kayıtlarının Seçimi

• 2.5.1.3 gereği üç boyutlu hesap için seçilecek deprem kaydı takımlarının sayısı minimum 11’dir. Kayıtların seçimi ve adetlerin kontrolü kullanıcı denetimindedir. 2.5.2 Deprem Kayıtlarının Basit Ölçeklendirme Yöntemi ile Ölçeklendirilmesi

• 2.5.2.1 (b) gereği üç boyutlu hesap için seçilen deprem ivme kayıt takımının sağlaması gereken genlik oranına uymaması halinde ideCAD uyarı vermektedir. 2.5.3 Deprem Kayıtlarının Spektral Uyuşum Sağlanacak Şekilde Dönüştürülmesi

• Dönüştürülen deprem yer hareketlerinin spektrumlarının ortalamaları, tüm periyotlar için tasarım spektrumu ordinatlarından daha küçük olmamalıdır. Bu koşul kullanıcı denetimindedir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/819659799