Bodrumsuz Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetler

4.10.2. Bodrumsuz Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetler

3.3.1’de verilen tanıma göre bodrumsuz binalar ’ın tasarıma esas iç kuvvetleri, 4.10.1.1 ’de bodrum gözönüne alınmaksızın sadece üst bölüm için tanımlanan iç kuvvetlerdir.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836437346