Bodrumsuz Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.2)

  • Bodrumsuz binaların tasarıma esas iç kuvvetleri otomatik hesaplanır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı


Bu bölümde anlatılan tasarıma esas iç kuvvetler, mod birleştirme ile deprem analizi sonucunda bulunan deprem etkileridir. Deprem etkileri bulunduktan sonra TBDY Bölüm 4.4.4 'e uygun olarak diğer etkiler ile birleştirilir ve yükleme kombinasyonları oluşturulur.

Bodrumsuz binalarda taşıyıcı sistem elemanlarının sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler ‘in hesabında tüm yapı modeli ve kütle modeli oluşturulur. Mod birleştirme ile deprem analizi sonucunda elde edilen iç kuvvetler deprem etkileri sonucunda oluşan tasarıma esas iç kuvvetler ’idir.

Bodrumsuz binalarda taşıyıcı sistem elemanlarının sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler, Mod birleştirme ile deprem analizi sonucunda elde edilen Dayanım Fazlalığı Kaysayısı D ile artırılmış iç kuvvetlerdir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404632