Dıştan Rijit Perdelerle Çevrelenen Bodrum Katlarındaki Taşıyıcı Sistem Elemanlarında Dayanım Fazlalığı Katsayıları (4.3.5.6)

  • Dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarındaki taşıyıcı sistem elemanlarında Dayanım Fazlalığı Katsayıları 4.10.1 ’e göre otomatik gözönüne alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Rijit bodrum katlarda bulunan çevre perdelerinde Dayanım Fazlalığı Katsayısı 4.10.1 'de verilen kurallara göre yapılmaktadır. Detaylı açıklama https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404612 başlığı altında yapılmıştır.