Dayanım Fazlalığı Katsayısı'nın Uygulanması (4.3.5.4)

  • Bina taşıyıcı sistemlerinde Dayanım Fazlalığı Katsayısı D tüm elemanlarda, uygun iç kuvvetlerde otomatik hesaplanır.


Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, her elemanda farklı biçimde uygulanır. Betonarme elemanlar için aşağıdaki başlıklarda D uygulaması detaylıca anlatılmaktadır.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/782204973

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/781942927

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/782204963

Bütün elemanların tasarım kuvvetleri raporunda Dayanım Fazlalığı Katsayısı D 'nin uygulandığı durumlar görülebilir. Aşağıdaki örnek bir kolon raporunda Dayanım Fazlalığı Katsayısı D 'nin hangi kuvvetlerde uygulandığı açıkça görülmektedir.


Sonraki Konu

İlgili Konular