ŞGDT Örnek Hesap 1

Kolon Boyutları, 50x50 Kiriş Boyutları, 30x50 Kat yüksekliği, 3m Kat sayısı, 3
C25 S420

Yatay elastik tasarım spektrumu için değerler aşağıda verilmiştir.
Ss=0.872 S1=0.266 ZC

Kolon donatıları 8Φ20 olarak aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Kiriş donatıları mesnetlerde üst donatı 3Φ18, alt donatı 2Φ18 olacak şekilde düzenlenmiştir.

Proje dosyasının v10.20 ile kaydedilmiş hali aşağıda bulunan ektedir.

 


Tek modlu itme analizi yapıldığında +X ve +Y yönü için taban kesme kuvveti-tavan yerdeğiştirme değerleri aşağıda verilmiştir

Kolonun alt ucundaki plastik mafsal sonuçları aşağıda verilmiştir


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/916455666