ŞGDT Örnek Hesap 2

Plan düzlemi aşağıdaki gibi olan 3 katlı yapının itme analizi sonuçları incelenmiştir.

Malzemeler C25-S420 Kat yükseklikleri 3,5m - 3,0m - 3,0m

Yapının 3 boyutlu görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Kolon donatıları aşağıda verilmiştir.

 

Yapının ideCAD v10.20 hali aşağıda verilmiştir.


Sap2000 de modal analiz yapıldığında T=0.518 çıkıyor. Bu durumda tek modlu itme analizi yapıldığında +X ve -X yönü için taban kesme kuvveti-tavan yerdeğiştirme değerleri aşağıda verilmiştir.

1-A aksları kesişimindeki kolonun alt ucundaki plastik mafsal sonuçları aşağıda verilmiştir.


2-A aksları kesişimindeki kolonun alt ucundaki plastik mafsal sonuçları aşağıda verilmiştir.


2-B aksları kesişimindeki kolonun alt ucundaki plastik mafsal sonuçları aşağıda verilmiştir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/775258120