Eğri

Eğri çizimi için 4 farklı eğri komutu bulunur. Bezier, kapalı bezier, NURBS eğrisi ve kapalı NURBS eğrisi komutlarıyla mimari ve statik proje tasarımlarında eğri çizilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2417623104