Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) Oluşturma

Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) komutu, iki yay çizim tekniğinden biridir. Önce yayın merkezi ve yarıçapı, sonra açısı (yay parçası) belirlenerek yay oluşturulur.

Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından Yay - 3 Noktadan ikonuna tıklayarak İlkel Obje toolbarını açın. Toolbardan Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) komutuna ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından Yay - 3 Noktadan ikonuna tıklayarak İlkel Obje toolbarını açın. Toolbardan Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İlkel Objeler toolbarından Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir nokta tıklayın. Bu nokta çizilecek yay parçasının merkez noktasıdır.

  • Fareyi sürükleyin. Sanal bir çember görüntüsü fare ile birlikte hareket edecektir. Çemberin yarıçapına karar verin. Yarıçapı nümerik olarak da girebilirsiniz. Bunun için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz.

  • Farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Fare imlecini saatin akrebinin tersi yönde hareket ettirin. Yay fare imlecine bağlı olarak çizilmeye başlanacaktır. Bu esnada koordinat kutusu kullanarak yay açısı girebilirsiniz.

  • Farenin sol tuşunu tıklayın. Yay çizilecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Yayın ilk noktasının (merkez) belirlenmesi

Fare hareketiyle beraber sanal çemberin oluşması

İstenmesi halinde koordinat kutusuna yarıçap değeri girilmesi - L tuşuna basılması ve 60 değerinin girilip enter tuşuna basılması

Koordinat kutusuna girilen değere göre çember öngörüntüsünün oluşması ve farenin sol tuşuna tıklanması

İmlecini saatin akrebinin tersi yönde hareket ettirilerek yay parçasının belirlenmes

Yay (Merkez-Yarıçap-Açılar) oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/944963741