Çember

Çember ile mimari ve statik projelerde çember çizilir, rengi ve çizgi kalınlığı ayarlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1010827875