Çember Oluşturma

Çember komutu, mimari ve statik proje tasarımlarında çember oluşturmak için kullanılır.

Çember Komutunu Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çember çizmek için:

  • Ribbon menüde Çember ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında çemberin merkezi olacak noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi merkezden dışarıya doğru hareket ettirin. Çemberin görüntüsü ekranda belirecektir.

  • Çemberin yarıçapına karar verin. Yarıçapı nümerik olarak da girebilirsiniz. Bunun için koordinat kutusunu kullanabilirsiniz.

  • Farenin sol tuşunu bir kez daha tıklayın. Çember çizilecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Çemberin merkezinin belirlenmesi

Fare hareketiyle beraber çemberin öngörüntüsünün oluşması

İstenmesi halinde koordinat kutusuna yarıçap değeri girilmesi - L tuşuna basılması ve 150 değerinin girilip Enter tuşuna basılması

Koordinat kutusuna girilen değere göre çember öngörüntüsünün oluşması

Çemberin oluşması


Sonraki Konu

İlgili Konular