Serbest Çizgi Oluşturma

Serbest çizgi komutuyla, mimari ve statik proje tasarımlarında elle çizim yapar gibi bilgisayar ekranında çizgi çizilir.

Serbest Çizgi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Serbest Çizgi ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşunu tıklayıp basılı tutarak fareyi sürükleyin.

  • Kalemle yazar gibi serbest çizgi çizilecektir. Fareyi bıraktığınızda çizgi çizimi bitecektir.

Serbest çizgi çizildikten sonra üzerinde herhangi bir şekil değişikliği yapmak mümkün değildir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Serbest çizgi çizimine başlama

Fare hareketiyle devam edilmesi

Serbest çizginin oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/945127483