Revizyon Bulutu Ayarları

Revizyon bulutunun açısı, rengi, çizgi kalınlığı ve tipi ayarlanır. Kaligrafik çizim tekniği özelliği aktif hale getirilerek revizyon bulutunun çizim tekniği değiştirilir.

Revizyon Bulutu Ayarlarının Yeri

Revizyon bulutu komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İlkel Objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Revizyon Bulutu Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Renk

Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında kalınlık listesi açılır. İstenen kalınlık farenin sol tuşu ile listeden tıklanarak belirlenir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. İstenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Yay açısı

Revizyon bulutu çiziminde oluşturulacak yay açıları girilir.

Kaligrafik çizim tekniği

Revizyon bulutunun çizim tekniğini belirler.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291747