Korkuluk Sakla/Göster

Korkuluk Sakla/Göster komutu ile merdivenlerde bulunan korkuluklar saklanır ya da saklanmış korkuluklar gösterilir. Merdiven kütüphanesinden alınan merdivenlerin her iki tarafında da korkuluklar bulunur. Merdiven çizim alanına yerleştirildikten sonra, korkuluk bulunmaması gereken merdiven kenarlarındaki korkuluklar kaldırılır.

Korkuluk Sakla Göster Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074218.png

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074335.png

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Korkuluk Sakla/Göster ikonunu tıklayın.

  • Merdiven toolbarı açılacaktır.

  • Fare imlecini kaldırmak istediğiniz korkuluk üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın. Korkuluk kalkacaktır.

  • Bu işlemi tekrar ederek istediğiniz korkulukları saklayabilirsiniz.

Kaldırılan korkuluğu tekrar çizmek isterseniz merdiven kenarını tekrar tıklayın. Korkuluk geri gelecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Korkuluklar saklanmadan önce merdiven

Saklanmak istenen korkuluğun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanması

Korkuluklar saklandıktan sonra merdiven


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/883196416