Merdiven Kaydetme

Merdiven Kaydet komutuyla deforme edilen merdivenler ya da rota komutuyla oluşturulan yeni merdivenler kütüphaneye kaydedilir. Bu yöntemle geometrisi değiştirilerek yeniden düzenlenen merdivenler tekrar kullanılır.

Merdiven Kaydet Komutunun Yeri

Mimari Programda Merdiven Çizimi

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074855.png

Statik Programda Merdiven Çizimi

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074704.png

İşlem Adımları

  • Merdiven kaydet ikonunu tıklayın.

  • Kaydetmek istediğiniz merdiveni farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Merdiven Kaydet diyaloğu ekrana gelecektir. Merdiveninize bir dosya ismi verin ve uygun bir klasör altına geçtikten sonra Tamam butonunu tıklayın.

  • Merdiven tanımı diyaloğu ekrana gelecektir. Burada merdiven için uygun bir tanım yazın. Bu tanım merdiven ayarları diyaloğundaki merdiven tanımı satırında gözükecektir. Merdiven seçimi için merdiven dosyalarını tararken merdivenin tipi hakkında fikir verir.

  • Tamam butonunu tıklayın. Merdiven kaydedilecektir.

Merdiven kaydedilirken, merdivenin program klasörü altındaki Stair klasörü altına kaydedilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü, merdiven ayarlarından sadece bu klasör altındaki merdivenlere ulaşılabilir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kaydedilecek merdivenin seçilmesi

Dosyaya isim verilmesi

Merdiven için tanım yapılması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2612887742