Döşeme Boşluğu Donatısının Değiştirilmesi

Döşeme üzerinde boşluk açıldığında, boşluk kenarlarına donatı düzenlemesi otomatik yapılır. Döşeme boşluk ayarları diyaloğundan boşluk donatısı değiştirilir.

Döşeme Boşluk Ayarları Diyaloğunun Yeri

Girilmiş bir döşeme boşluğu sınırı üzerine çift tıklandığında diyalog açılır.

Döşeme Boşluk Ayarları Diyaloğu

image-20240109-081127.png

Özellikler

Özellikler

Boşluk donatısı

image-20240109-081315.png

Seçenek işaretlenerek boşluk donatısı için donatı adet ve çap ayarları aktif hale gelir.

Adet

Boşluk donatısı için adet girilir.

Çap

Boşluk donatısında kullanılacak donatı çapı girilir.

İşlem Adımları

  • Döşeme boşluğunu döşeme üzerindetanımlayın.

  • Döşeme boşluğu kenarı üzerine çift tıklayın.

  • Döşeme Boşluk Ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Boşluk donatıları için adet ve çap değerlerini girin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Döşeme analizi yapıp kalıp planı aldığınızda girilen donatı, boşluk kenarında altta ve üstte çizilecektir.

Döşeme boşluk donatıları kalıp planında istenmiyorsa, Boşluk donatısı satırının işareti kaldırılmalıdır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1897267227