Havuz

Mimari ve statik proje tasarımlarında yer alan betonarme havuzları oluşturmak ve düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Havuz ayarları, havuz oluşturma ve düzenleme detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/944963969