Merdiven Yazısını Taşı

Merdiven Yazısını Taşı komutu ile merdiven yazıları taşınır. Merdiven yazıları taşı komutu ile taşınamaz.

Merdiven Yazısını Taşı Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240123-082622.png

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240123-082721.png

Ayrıca Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Merdiven yazısı taşımak için:

  • Ribbon menüde Merdiven Yazısını Taşı ikonunu tıklayın.

  • Merdiven yazısını taşı ikonuna tıkladığınızda merdiven dışındaki objeler silikleşecektir.

  • Merdivene farenin sol tuşu ile tıkladığınızda merdiven yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelecek, fareniz ile birlikte hareket edecektir.

  • Yazıyı yerleştirmek istediğiniz noktaya gelip farenin sol tuşunu tıkladığınızda merdiven yazısı taşınacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Merdiven dışında objelerin silikleşmesi

 

Merdiven yazı bloğu öngörüntüsünün ekrana gelmesi ve fare hareketiyle beraber hareket etmesi

Merdiven yazısının taşınması

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/775553546