Dayanıma Göre Hesap Esasları (DGT)

• (a) Öngörülen performans hedefi için taşıyıcı sistem süneklik kapasitesine karşı gelen azaltılmış deprem yükleri otomatik belirlenir.

• (b) Azaltılmış deprem yükleri altında yapının doğrusal deprem hesabı otomatik yapılır. Bu hesaplardan elde edilen eleman azaltılmış iç kuvvetleri, yönetmeliğin belirttiği durumlarda D, dayanım fazlalığı katsayısı, ile otomatik arttırılır.

• (c) Eleman dayanım talepleri, belirlenen iç kuvvet kapasiteleri ile otomatik karşılaştırılır.

• (d) Deprem hesabından elde edilen göreli kat ötelemeleri, yönetmeliğin belirttiği sınırlar ile karşılaştırılır ve otomatik belirlenen sonuçlar raporlanır.

• (e) Dayanım talepleri ve göreli kat ötelemelerinin belirlenen sınırlar altında olduğu raporlar ile otomatik gösterilir, yetersizlikler mevcut ise kullanıcıya uyarı verilir.

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836501522