Yatay Deprem Etkisi Altında Azaltılmış Tasarım İvme Spektrumu (4.4.1)

  • 2.3.4 ve 4.2.1 ‘de belirlenen parametreler kullanılarak Azaltılmış Tasarım Spektral ivme, SaR(T) Denklem 4.8 ’e göre otomatik belirlenir.


SİMGELER

SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
Sae(T ) = Yatay elastik tasarım spektral ivmesi [g]
SaR(T ) = Azaltılmış tasarım spektral ivmesi [g]
D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
I = Bina Önem Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Ra(T) = Öngörülen süneklik kapasitesi ve periyoda bağlı Deprem Yükü Azaltma Katsayısı


Yatay doğrultuda azaltılmış deprem yüklerinin belirlenmesi için kullanılan azaltılmış tasarım ivme spektrumunun belirli bir T doğal titreşim periyodu için ordinatı olan  azaltılmış tasarım spektral ivmesi SaR (T), Sae (T)'nin, https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436702 , R(Ta)'ye https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839516316Deprem Yükü Azaltma Katsayısına, bölünmesi ile elde edilir.

Analiz Ayarları Sihirbazı - Tasarım Spektrumları sekmesinde koordinatlara bağlı olarak AFAD’dan elde edilen spektral ivme katsayıları ile aşağıdaki formüle göre yatay elastik tasarım spektrumu Sae (T) hesaplanır. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436702için her bölgede farklı olmak üzere toplamda 4 fonksiyon ile temsil edilir ve aşağıdaki grafik ile gösterilir.

Taşıyıcı sistem tipine göre Tablo 4.1’den elde edilen R ve D katsayıları kullanılarak R(Ta) şu şekilde hesaplanır:

azaltılmış tasarım spektral ivmesi SaR (T) ise şu grafik ile temsil edilir:


Sonraki Konu

İlgili Konular