Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri

SİMGELER

db = Boyuna donatı çapı (çekmede ortalama) [m]
(EI)e = Yığılı plastik davranışına göre modellenen kolon, kiriş, bağ kirişi veya perdenin etkin kesit rijitliği
fye = Donatı çeliğinin ortalama (beklenen) akma dayanımı [MPa]
fce = Betonun ortalama (beklenen) basınç dayanımı [MPa]
h = Kesit yüksekliği [m]
Ls = Kesme açıklığı [m]
My = Etkin akma momenti [kNm]
ϕy = Akma eğriliği [m-1]
θy = Akma durumu için yerdeğiştirmiş eksen dönmesi [rad]
η = Akma dönmesi hesabında kiriş ve kolonlarda 1, perdelerde 0.5 alınan katsayı


TBDY Böülm 5.4.5. Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Etkin Kesit Rijitlikleri

5.4.5.1 – Doğrusal olarak modellenen perdelerin ve döşemelerin düzlem içi ve düzlem dışı davranışlarına ilişkin etkin kesit rijitliği çarpanları 4.5.8 ’deki Tablo 4.2 ’den alınacaktır.

5.4.5.2 – Yığılı plastik davranışına göre modellenen kolon, kiriş, bağ kirişi ve perdelerin etkin kesit rijitlikleri Denk.(5.2) ’ye göre belirlenecektir.

Burada My ve θy çubuk elemanın uçlarındaki plastik mafsalların etkin akma momentleri ile akma dönmeleri ’nin ortalamalarını göstermektedir. Ls ise kesme açıklığı (kesitteki moment/kesme kuvveti oranı)’dır; kolon ve kirişlerde yaklaşık olarak açıklığın yarısı, perdelerde ise her katın tabanından perde tepesine olan uzaklığın yarısı olarak alınabilir. Denk.(5.2) ’de yer alan plastik mafsal akma dönmesi θy Denk.(5.3) ile hesaplanacaktır:

Burada ϕy plastik mafsal kesitindeki etkin akma eğriliğini göstermektedir. Kiriş ve kolonlarda η=1, perdelerde ise η=0.5 alınacaktır. h kesit yüksekliğidir. Akma durumu için donatı sıyrılması dönmesini ifade eden son terimde yer alan db mesnede (düğüm noktasına veya temele) kenetlenen donatı çeliklerinin ortalama çapını, fce ve fye ise betonun ortalama (beklenen) basınç dayanımı ile donatının ortalama akma dayanımını göstermektedir.Sonraki Konu