Sınırlı Hasar Performans Düzeyi (5.8.1.4)

  • Sınırlı hasar (SH) performans düzeyleri için plastik dönme ve birim şekildeğiştirme sınır değeri Denklem 5.7 ve Denklem 5.8 ‘e göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.


SİMGELER

θp(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen plastik dönme sınırı [rad]
εs(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi sınırı
εc(SH) = Sınırlı Hasar performans düzeyi için izin verilen sargılı beton birim kısalması sınırı


TBDY Madde 5.8.1.4 'e göre yeni yapılacak binalarda Sınırlı Hasar (SH) performans düzeyi için taşıyıcı sistemde plastik mafsal oluşuma izin verilmemektedir. Bu nedenle yığılı plastik davranış modeli kullanılarak oluşturulan plastik mafsalların Sınırlı Hasar (SH) performans düzeyi için plastik dönme sınır değeri θp(SH) sıfır olmalıdır.

Bu durumda yapı yalnızca elastik şekildeğiştirmeler yapmaktadır. Ancak ŞGDT yaklaşımı uygulandığından etkin kesit rijitlikleri TBDY Madde 5.4.5.2 'de belirtilen şekilde olmalıdır (https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403469).

TBDY Madde 5.8.1.4 'e göre yeni yapılacak binalarda yayılı plastik davranış modeli için, Sınırlı Hasar (SH) performans düzeyi için taşıyıcı sistemde beton ve donatı çeliği için izin verilen sınır değerleri εc(KH) ve εs(KH) Denk.(5.8a) ile hesaplanmaktadır.