Korkuluk Sayısı Değiştir

Korkuluk Sayısı Değiştir komutu korkuluk sayılarını ayarlamak için geliştirilmiştir. Çizim alanında mevcut merdivenler üzerindeki her korkuluk dizisi için ayrı korkuluk sayıları ayarlanır.

Korkuluk Sayısı Değiştir Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074530.png

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-074445.png

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Korkuluk Sayısı Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Merdiven toolbarı açılacaktır.

  • Merdiven üzerinde korkuluk sayısını değiştirmek istediğiniz korkuluk dizisi üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Açılan diyalogda yeni korkuluk sayısını girin ve tamam butonunu tıklayın.

  • Korkuluk sayısı değişecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Korkuluk sayısı değiştirilmeden önce merdiven

Merdiven üzerinde sayısı değiştirilecek korkuluğun seçilmesi

Yeni korkuluk sayısının 8 verilmesi

Korkuluk sayısı değiştirildikten sonra merdiven


Sonraki Konu