Merdiven Son Basamağını Sahanlıkla Aynı Kota Getirme

Son basamak üst kot seviyesinde özelliği ile merdivenlerin son basamağı sahanlıkla aynı kota getirilir. Aynı zaman da son basamağı kat döşemesi ile aynı kota getirmek için de bu özellik kullanılır.

Son Basamak Üst Kot Seviyesinde Özelliğinin Yeri

Merdiven Edit diyaloğunda Alanlar sekmesinden son basamak üst kot seviyesinde özelliğine ulaşabilirsiniz.

Son basamak üst kot seviyesinde işaretli değilken

Son basamak üst kot seviyesinde işaretliyken


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2085486630