Serbest Çizgi

Serbest çizgiyle mimari ve statik proje tasarımlarında elle çizim yapar gibi bilgisayar ekranında çizgi çizilir, rengi ve çizgi kalınlığı ayarlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1010794954