Eğik Kiriş Oluşturma

Sağ uç kotu özelliği ile betonarme kirişin sağ ucuna kot değeri verilerek eğik kiriş oluşturulur.

Eğik kiriş ayrıca Objelere Eğim Ver komutuyla da oluşturulur.

Sağ Uç Kotu Özelliğinin Yeri

Sağ uç kotu özelliğine Kiriş Ayarları diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Eğik yapacağınız kirişi seçin ve ayarlarına girin.

  • Sağ uç kotu satırına kot değeri girin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Girdiğiniz değere göre kirişiniz değişecektir.

  • Kotları, kirişleri tanımladıktan sonra ayarlayabileceğiniz gibi, kirişleri çizmeden önce de ayarlayabilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Sağ uç kotu değişmeden önce kiriş

Eğik yapılacak kirişin seçilmesi

Sağ uç kotuna değer girilmesi

Sağ uç kotu değiştikten sonra kiriş


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836439968