Dairesel Kiriş

Dairesel Kiriş komutuyla daire şeklinde betonarme kirişler oluşturulur.

Dairesel Kiriş Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kiriş komutuna tıklandığında açılan kiriş toolbarından da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Dairesel Kiriş ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile çizim alanında bir nokta tıklayarak çizilecek dairesel kirişin merkezini belirleyin.

  • Fareyi hareket ettirin. Dairesel kirişin ön görüntüsü çizim alanında belirecektir. Bu aşamada klavyeden Space-bar tuşuna basarak kirişin alttan, üstten ya da ortadan tanımlı olmasını ayarlayabilirsiniz.

  • Yine farenin sol tuşu ile ikinci bir nokta tıklayarak daire yarıçapını belirleyin.

  • Dairesel kiriş çizimi tamamlanacaktır.

  • Komuttan çıkmak için farenin sağ tuşunu tıklayıp açılan menüden İptal satırını tıklayın ya da sadece klavyeden Esc tuşuna basın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Farenin sol tuşu ile çizim alanında dairesel kiriş merkezinin belirlenmesi

Farenizin hareketine bağlı olarak yarıçapın ve daire şeklindeki duvarın öngörüntüsünün değişmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak daire yarıçapının belirlenmesi

Dairesel kirişin oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886519626