Döşemede Betonarme Hesap Aksının Silinmesi

Betonarme Hesap Aksı Sil komutuyla mevcut bir betonarme döşeme üzerindeki hesap aksı silinir.

Betonarme Hesap Aksı Sil Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Betonarme hesap aksını sil ikonunu tıklayın.

  • Farenizi silmek istediğiniz betonarme hesap aksının üzerine götürün ve sol tuş ile tıklayın.

  • Betonarme hesap aksı silinecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Betonarme hesap aksı silinmeden önce döşeme

Silinecek betonarme hesap aksının seçilmesi

Betonarme hesap aksı silindikten sonra döşeme


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1895268367