Mesnetlenme Koşullarını Belirleme

Merdiven Mesnetlenme Koşullarını Belirle komutuyla merdiven kenarları dönme ve/veya ötelemeye tutulu hale getirilir veya yarı rijit diyafram kabulü çözümüyle yapıyla birlikte çözülür. Merdiven hesabını yapmadan önce merdiven kenarlarının mesnetleme özelliklerinin belirlenmesi gerekir.

Merdiven Mesnetlenme Koşullarını Belirle Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Merdiven mesnetlenme koşullarını belirle ikonuna tıklayın.

  • Mesnet koşullarını belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Mesnet koşullarını değiştirmek istediğiniz merdiven kenarına tıklayın.

  • Mesnet koşullarını belirle diyaloğunda istediğiniz seçeneği işaretleyin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

Mesnet Koşullarını Belirle Diyaloğu

Özellikler

Özellikler

Yapıdan bağımsız çözüm için mesnetlenme koşulları

Tam rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa merdiven yapıdan ayrı çözülür. Bu durumda merdiven kenarlarının mesnetlenme koşulları, dönme ve öteleme olmak üzere iki seçenek ile belirlenir. Merdiven yükleri yapıya ayrıca etkitilmelidir.

Ötelemeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar ötelenmeye karşı tutulu hale gelir.

Dönmeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar dönmeye karşı tutulu hale gelir.

Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları

Yarı rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa, yapı - merdiven birlikte çözülür. Bu durumda merdiven kenarlarının bağlı olduğu objeler diyalogda verilen seçeneklerle belirlenir.

Sabit mesnet

Merdiven kenarı sabit mesnet olarak kabul edilir.

Mesnetlenme uzaklığı

Merdiven kenarının mesnette bağlanması için geçerli olacak uzaklık miktarını verin.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1901363201