Kubbe Mesnetlerini Tanımlama

Kubbe - Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutu ile mesnetler tanımlanır. Kubbe hesabı yapılmadan önce kubbe kenarlarının mesnetlenme özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Kubbe - Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutuyla kubbe kenarları dönme ve/veya ötelemeye tutulu hale getirilir veya yarı rijit diyafram kabulü çözümüyle yapıyla birlikte çözülür.

Kubbe - Tonoz Mesnetlerini Tanımla Komutunun Yeri

Kubbe komutuna girdikten sonra açılan kubbe toolbarından Kubbe - Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kubbe - tonoz mesnetlerini tanımla ikonunu tıklayın.

  • Mesnet Koşullarını Belirle diyaloğu açılacaktır.

  • Mesnet koşullarını değiştirmek istediğiniz kubbe kenarına tıklayın.

  • Mesnet koşullarını belirle diyaloğunda istediğiniz seçeneği işaretleyin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

Mesnet Koşullarını Belirle Diyaloğu

Özellikler

Özellikler

Yapıdan bağımsız çözüm için mesnetlenme koşulları

Tam rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa kubbe yapıdan ayrı çözülür. Bu durumda kubbe kenarlarının mesnetlenme koşulları, dönme ve öteleme olmak üzere iki seçenek ile belirlenir. Kubbe yükleri yapıya ayrıca etkitilmelidir.

Ötelemeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar ötelenmeye karşı tutulu hale gelir.

Dönmeye önlenmiş

İşaretlenirse, seçilen kenar dönmeye karşı tutulu hale gelir.

Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları

Yarı rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa, yapı - kubbe birlikte çözülür. Bu durumda kubbe kenarlarının bağlı olduğu objeler diyalogda verilen seçeneklerle belirlenir.

Sabit mesnet

Kubbe kenarı sabit mesnet olarak kabul edilir.

Mesnetlenme uzaklığı

Kubbe kenarının mesnette bağlanması için geçerli olacak uzaklık miktarını verin.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839550860