Kubbe Parça Sayısı

Kubbeler oluşturulurken, Yatay ve Düşey Parça Sayısı özelliği ile kaç parça halinde oluşturulacağı belirlenir. Parça sayısı arttıkça kubbe hatları yuvarlaklaşır.

Yatay ve Düşey Parça Sayısı Özelliğinin Yeri

Kubbe ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden yatay ve düşey parça sayısı özelliğine ulaşabilirsiniz.

Farklı parça sayılarına sahip kubbe örnekleri

Farklı parça sayılarına sahip kubbe örnekleri

Yatay parça sayısı 4, düşey parça sayısı 16


Yatay parça sayısı 6, düşey parça sayısı 16


Yatay parça sayısı 16, düşey parça sayısı 16


Yatay parça sayısı 16, düşey parça sayısı 2


Yatay parça sayısı 16, düşey parça sayısı 4


Yatay parça sayısı 16, düşey parça sayısı 16Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1903099953