Merdiven Deformasyonu

Merdiven deformasyonu komutu, bir merdiveni belirli noktalarından tutup deforme ederek değişik merdiven şekilleri oluşturmak için kullanılır. Merdiven sadece deformasyon noktalarından deforme edilebilir. Bu deformasyon noktaları merdiven konturu üzerinde yer alır. Noktaların yeri değiştirildiğinde, merdivenin şekli de buna bağlı olarak değişir.

Merdiven Deformasyonu Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Merdiven Deformasyonları Toolbarı

İkonlar

İkonlar

Merdiven deformasyonu

Merdivenin yakalama noktalarını açığa çıkartır, yakalama noktalarını yakalayarak merdiveni deforme eder.

Birincil düğüm noktası ekle

Mevcut bir merdivende yeni yakalama noktaları oluşturur.

Birincil düğüm noktası sil

Birincil Düğüm Noktası Ekle ikonu ile oluşturulan düğüm noktalarını siler.

Merdiven deformasyonunu iptal et

Merdiven deformasyonu komutu ile yapılan değişiklikleri geri alır.

İkincil merdiven deformasyonu

İkincil merdiven yakalama noktalarını hareket ettirerek merdiveni deforme etmek için kullanılır. Çıkış hattı ve merdiven korkuluklarını etkiler.

İkincil düğüm noktası ekle

Merdivende çıkış hattı ve korkuluk üzerinde yeni yakalama noktaları (düğüm noktaları) oluşturur.

İkinci düğüm noktası sil

İkincil Düğüm Noktası Ekle ikonu ile oluşturulan düğüm noktalarını siler.

İkincil merdiven deformasyonunu iptal et

İkincil merdiven deformasyonu komutu ile yapılan değişiklikleri iptal eder.

Merdiven

Merdiven toolbarını açar.

İşlem Adımları

 • Ribbon menüde Merdiven Deformasyonu ikonunu tıklayın.

 • Merdiven Deformasyonları toolbarı açılacaktır.

 • Mevcut merdiven çizimi üzerinde, merdiveni deforme edebileceğiniz noktalar işaretlenecektir.

 • Fare imlecini taşımak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın.

 • Fareyi sürükleyin. Tıklanan nokta fare ile birlikte hareket edecektir. Taşınan nokta ile birlikte merdiven de deforme olacak, şekli değişecektir.

 • Fareyi istediğiniz noktaya getirip sol tuşunu tıklayın. İlgili nokta tıklanan yere taşınacaktır.

Merdivenleri bu şekilde deforme ederek gerekli geometriye uydurmak mümkündür.

Merdiven deformasyonu için yeni yakalama noktaları (düğüm noktaları) oluşturarak, düğüm noktası deformasyonu yapabilirsiniz.

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından Birincil Düğüm Noktası Ekle ikonunu tıklayın.

 • Fare imlecini çizim alanında merdiven dış kontunun üzerinde uygun bir yere getirin ve sol tuşu tıklayın.

 • Program tıkladığınız noktada yeni bir düğüm noktası oluşturacaktır.

Merdiven üzerinde Birinci Düğüm Noktası Ekle komutu ile oluşturulan düğüm noktalarını silmek için Birincil Düğüm Noktası Sil komutu kullanılır.

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından Birincil Düğüm Noktası Sil ikonunu tıklayın.

 • Fare imlecini merdiven üzerinde bulunan düğüm noktalarından birinin üzerine getirin.

 • Program tıkladığınız  düğüm noktasını silecektir.

Merdiven daha önceden silinen düğüm noktası kullanılarak deforme edildiyse, düğüm noktası silindiğinde, deforme edilen nokta, ilk pozisyonuna otomatik olarak geri gelecektir.

Merdiven Deformasyonu kullanarak değiştirdiğiniz merdiveni yine eski haline getirmek için:

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından Merdiven Deformasyonunu İptal Et ikonunu tıklayın.

 • Eski haline getirmek istediğiniz merdiveni farenin sol tuşu ile tıklayın.

 • Merdiven deformasyonları iptal olacak, merdiven önceki haline geri dönecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Merdiveni deforme edilecek noktaların işaretlenmesi

Bir noktanın üzerine farenin sol tuşu ile tıklanması ve hareket edilmesi

Farenin istenilen noktaya getirilmesi ve sol tuşuna tıklanarak yerleştirilmesi

Fareyi merdiven kenarına getirilerek yeni bir düğüm noktasının eklenmesi

Düğüm noktasının oluşması

Silinmek istenen düğüm noktasının üzerine farenin götürülmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak düğüm noktasının silinmesi

Deformasyonu iptal edilecek merdivenin seçilmesi

Deformasyonu iptal edilen merdiven


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/887291905