Kiriş ve Kolonların Modellenmesi

TBDY Bölüm 5.4.2. Kiriş ve Kolonların Modellenmesi

5.4.2.1 – Kiriş ve kolonlar, çerçeve (çubuk) sonlu elemanları olarak modelleneceklerdir. Doğrusal olmayan davranış, elemanların uçlarında tanımlanan sonlu plastik şekildeğiştirme bölgeleri ’nde 5.3.1 ’e göre yığılı plastik davranış modeli ile veya 5.3.2 ’ye göre yayılı plastik davranış modelleri ile modellenebilir. Uygulamada yığılı plastik mafsal modelinin kullanımı genel olarak yeterli kabul edilebilir.

5.4.2.2 – Kolon ve kirişlerin birleştiği düğüm noktalarında altı serbestlik derecesinin tümü gözönüne alınacaktır. Döşemelerin rijit diyafram olarak modellenmesi durumunda, bu serbestlik derecelerinin rijit harekete karşı gelenleri kaldırılacaktır.

5.4.2.3 – Kolon ve kirişlerde plastik mafsallar, kolon-kiriş birleşim bölgesinin hemen dışına, diğer deyişle kolon veya kirişlerin net açıklıklarının uçlarına konulabilir. Ancak, düşey yüklerin etkisinden ötürü kiriş açıklıklarında da plastik mafsalların oluşabileceği gözönüne alınmalıdır.

5.4.2.4 – Uçlardaki plastik mafsallar ’ın arasında kalan uzunluk boyunca betonarme kolon ve kirişler doğrusal elemanlar olarak modellenecektir. Bu elemanların etkin kesit rijitlikleri 5.4.5 ’e göre belirlenecektir.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851379755