Çerçeve Çubuk Sonlu Elemanlar (5.4.2.1)

  • Kiriş ve kolonlar çubuk sonlu eleman olarak modellenir. Doğrusal olmayan davranış, eleman uçlarında tanımlanan plastik şekil değiştirme bölgelerinde yığılı plastik davranış modeli ile modellenir.


TBDY Madde 5.4.2.1 'e göre kiriş ve kolonlar, çubuk sonlu elemanlar olarak modellenmektedir. ŞGDT yaklaşımında doğrusal olmayan davranış, kolon ve kiriş elemanlarının uçlarına tanımlanan plastik mafsallar ile sağlanmaktadır. TBDY Bölüm 5.3.1 'e göre tanımlanan Plastik mafsallar https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436248 başlığı altında detaylıca anlatılmıştır. Kirişlerde eğilme etkisinde plastikleşmenin olduğu M3 mafsalı, kolonlarda ise eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi etkisinde plastikleşmenin olduğu PM2P3 mafsalı tanımlanmaktadır.

Plastik Mafsallar kesit özellikleri ve malzeme modeli tanımlanmış bir betonarme elemanın uçlarındaki donatı durumuna göre oluşturulan moment-eğrilik bağıntısı kullanılarak elde edilir. Moment eğrilik analizinde elde edilen sonuçlar plastik mafsal 'ın iskelet eğrisini tanımlamak için kullanılır.