Düğüm Noktalarındaki Serbestlik Dereceleri (5.4.2.2)

  • Kolon ve kirişlerin birleştiği düğüm noktalarında altı serbestlik derecesinin tümü otomatik olarak gözönüne alınır.


SİMGELER

UX = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( X ) yönünde yaptığı öteleme
UY = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Y ) yönünde yaptığı öteleme
UZ = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Z ) yönünde yaptığı öteleme
RX = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( X ) ekseni etrafında yaptığı dönme
RY = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Y ) ekseni etrafında yaptığı dönme
RZ = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Z ) ekseni etrafında yaptığı dönme


Kiriş ve kolonlar üç öteleme ve üç dönme serbestliği olmak üzere toplamda altı serbestlik derecesinin tümünü içeren çubuk sonlu elemanlar ile modellenir. Bu durumda üç boyutlu analiz sonucunda düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirmeler, üç öteleme ve üç dönme olmak üzere altı adet değere sahiptir. Aşağıdaki resimde UX, UY ve UZ ile gösterilen değerler sırasıyla ( X ), ( Y ) ve ( Z ) yönünde meydana gelen ötelemelerdir. RX, RY ve RZ ile gösterilen değerler sırasıyla ( X ), ( Y ) ve ( Z ) ekseni etrafında meydana gelen dönmelerdir.

Benzer şekilde çubuk sonlu elemanlarda altı serbestlik derecesinin tamamına kaşılık gelen altı adet iç kuvvet bulunmaktadır. Bu iç kuvvetler çubuğun lokal aksına göre tanımlanan eksenel kuvvet, ve V2, V3 kesme kuvvetleri ile burulma momenti ve M2,M3 eğilme momentleridir. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/819660155 başlığı altında bu konu ile ilgili detaylı açıklama yapılmıştır.