Tekil Temel

Tekil temeller kolonların altında oluşturulur. Tekil temel oluşturma ve tekil temel ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931894055