İkincil Merdiven Deformasyonu

İkincil Merdiven Deformasyonu komutu ile korkuluklar ve çıkış hattı çizgisi üzerinde yer alan noktaları hareket ettirerek merdivende farklı düzenlemelere gitmek için kullanılır. Korkuluklar üzerinde yer alan deformasyon noktalarının hareketi sadece korkulukların formunu etkiler. Çıkış hattı çizgisi üzerinde yer alan noktaların hareketi ise çıkış hattını ve buna bağlı olarak basamak genişliklerini, merdiven dengelemesini etkiler.

İkincil Merdiven Deformasyonu Komutunun Yeri

Merdiven Deformasyonu komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Merdiven Deformasyonları toolbarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Merdiven Deformasyonları Toolbarı

İkonlar

İkonlar

Merdiven deformasyonu

Merdivenin yakalama noktalarını açığa çıkartır, yakalama noktalarını yakalayarak merdiveni deforme eder.

Birincil düğüm noktası ekle

Mevcut bir merdivende yeni yakalama noktaları oluşturur.

Birincil düğüm noktası sil

Birincil Düğüm Noktası Ekle ikonu ile oluşturulan düğüm noktalarını siler.

Merdiven deformasyonunu iptal et

Merdiven deformasyonu komutu ile yapılan değişiklikleri geri alır.

İkincil merdiven deformasyonu

İkincil merdiven yakalama noktalarını hareket ettirerek merdiveni deforme etmek için kullanılır. Çıkış hattı ve merdiven korkuluklarını etkiler.

İkincil düğüm noktası ekle

Merdivende çıkış hattı ve korkuluk üzerinde yeni yakalama noktaları (düğüm noktaları) oluşturur.

İkinci düğüm noktası sil

İkincil Düğüm Noktası Ekle ikonu ile oluşturulan düğüm noktalarını siler.

İkincil merdiven deformasyonunu iptal et

İkincil merdiven deformasyonu komutu ile yapılan değişiklikleri iptal eder.

Merdiven

Merdiven toolbarını açar.

İşlem Adımları

İkincil merdiven deformasyonu için:

 • Ribbon menüde Merdiven Deformasyonu ikonunu tıklayın.

 • Merdiven Deformasyon toolbarından İkincil Merdiven Deformasyonu ikonunu tıklayın.

 • Çizim alanındaki merdivenler üzerinde, merdiveni deforme edebileceğiniz noktalar işaretlenecektir.

 • Fare imlecini taşımak istediğiniz nokta üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın.

 • Fareyi sürükleyin. Tıklanan nokta fare ile birlikte hareket edecektir. Taşınan nokta ile birlikte bu noktaya bağlı korkuluklar ya da çıkış hattı da deforme olacaktır.

 • Farenin sol tuşunu tıklayın. İlgili nokta tıklanan yere taşınacaktır.

Merdivenleri bu şekilde deforme ederek gerekli geometriye uydurmak mümkündür.

Merdiven deformasyonu için yeni yakalama noktaları (düğüm noktaları) oluşturarak, düğüm noktası deformasyonu yapabilirsiniz.

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından İkincil Düğüm Noktası Ekle ikonunu tıklayın.

 • Fare imlecini çizim alanında merdiven üzerinde (korkuluk ya da çıkış hattı üzerinde) uygun bir yere getirin ve sol tuşu tıklayın.

 • Program tıkladığınız noktada yeni bir düğüm noktası oluşturacaktır.

Merdiven üzerinde İkincil Düğüm Noktası Ekle komutu ile oluşturulan düğüm noktalarını silmek için İkincil  Düğüm Noktası Sil komutu kullanılır.

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından İkincil  Düğüm Noktası Sil ikonunu tıklayın.

 • Fare imlecini merdiven üzerinde bulunan düğüm noktalarından birinin üzerine getirin.

 • Program tıkladığınız  düğüm noktasını silecektir.

Merdiven daha önceden silinen düğüm noktası kullanılarak deforme edildiyse, düğüm noktası silindiğinde, deforme edilen nokta, ilk pozisyonuna otomatik olarak geri gelecektir.

İkincil Merdiven Deformasyonu kullanılarak merdivende yapılan değişikliklerden vazgeçilir, merdiven tekrar eski haline döndürülmek istenirse, İkincil Merdiven Deformasyonunu iptal Et komutu kullanılır. Bunun için:

 • Merdiven Deformasyonu toolbarından İkincil Merdiven Deformasyonunu İptal Et ikonunu tıklayın.

 • Eski haline getirmek istediğiniz merdiveni farenin sol tuşu ile tıklayın.

 • İkincil Merdiven deformasyonları iptal olacak, merdiven önceki haline geri dönecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Merdiveni deforme edilecek noktaların işaretlenmesi

Bir noktanın üzerine farenin sol tuşu ile tıklanması ve hareket edilmesi

Farenin istenilen noktaya getirilmesi ve sol tuşuna tıklanarak yerleştirilmesi

Farenin korkuluk üzerine getirilerek yeni bir düğüm noktasının eklenmesi

Düğüm noktasının oluşması

Silinmek istenen düğüm noktasının üzerine farenin sol tuşu ile tıklanarak silinmesi

Deformasyonu iptal edilecek merdivenin seçilmesi

Deformasyonu iptal edilen merdiven


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2085584926