Dairesel Döşeme Kenarı Çizme

Dairesel Döşeme Kenarı komutu ile daire formunda döşeme kenarı tanımlanır.

Dairesel Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları 

  • Dairesel döşeme kenarı ikonunu tıklayın.

  • Merkez olarak belirlediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin ucunda dairesel bir form belirecektir.

  • Dairenizin yarıçapını belirledikten sonra farenin sol tuşunu tıkayın.

  • Dairesel döşeme kenarı oluşacaktır.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Dairesel döşeme kenarı çizilecek alan

Dairesel döşeme kenarının merkezinin belirlenmesi

Dairesel form öngörüntüsünün oluşması

Dairesel döşeme kenarının yarıçapının belirlenmesi

Dairesel döşeme kenarının oluşması

Döşeme oluşturulduktan sonra alan


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886029756