Döşeme Kenarı Ayarları

Döşeme Kenarı Ayarları komutuyla döşeme kenarı ayarlarına ulaşılır. Ayarlar-statik döşeme kenarı diyaloğunda kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Döşeme Kenarı Ayarları Komutunun Yeri

Döşeme kenarı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Döşeme Kenarı yardımcı toolbarında da bulunmaktadır.

Ayrıca ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayarlar

Özellikler

Özellikler

Renk

Döşeme kenarı çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Çizgi Kalınlığı

Döşeme kenarının kalınlığı ayarlanır. Burada verilen kalınlık sadece ekranda görünür. Proje çizdirildiğinde, dikkate alınmaz. Çizicide dikkate alınacak kalem kalınlığını kalem kalınlıkları bölümünden veya renk kutucuğunu shift tuşu ile birlikte tıklayarak yapabilirsiniz.

Çizgi Tipi

Planda döşeme kenarını oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/841516612