Her Doğrultu ve Her Mod için Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi

  • İtme analizinin her bir adımında, her doğrultu ve mod için yerdeğiştirmeler otomatik hesaplanır.


Ardışık iki plastik mafsal oluşumu arasındaki herhangi bir i 'inci itme adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim modu için taşıyıcı sistemin herhangi bir (s) serbestlik derecesine (veya düğüm noktasına) ait yerdeğiştirme artımı, Δusn(i) aşağıdaki bağıntı ile ifade edilmektedir.

Bu bağıntıda Φsn(i) , (i)’inci itme adımında, o adımdaki plastik kesit konfigürasyonu gözönüne alınarak belirlenen n’inci mod şeklinin (s) serbestlik derecesine ait genliği ifade etmektedir. Bu değer https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836534639 bölümünde anlatılan ve yapının mod şekil vektörü anlamına gelen, Φn(i), matrisinin bir elemanıdır. Bu matriste her bir eleman bir düğüm noktasının mod şekil genliğini ifade etmektedir.

Γxn(i) değeri ( X ) deprem yönünde tipik bir n 'inci doğal titreşim modu için itme analizinin i 'inci adımında hesaplanan modal katkı çarpanıdır. Bu değerin hesaplanışı https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836534639 bölümünde anlatılmıştır.

Δdn(i) , tipik bir n 'inci doğal titreşim modu için itme analizinin i 'inci adımında hesaplanan modal yerdeğiştirme artımıdır. https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403750 başlığında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Yukarıdaki bağıntıyı ( X ) doğrultusundaki deprem için itme analizinin i 'inci itme adımında ve tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait yerdeğiştirme artımı şeklinde ifade edilebilir, Δuxsn(i). Benzer şekilde ( X ) doğrultusundaki deprem için modal yerdeğiştirme artımını, Δdxn(i) ve mod şekil genliğini, Φxsn(i) biçiminde yazılabilir.

( X ) ve ( Y ) deprem doğrultularında i 'inci itme adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim modu için taşıyıcı sistemin herhangi bir (s) düğüm noktasına ait yerdeğiştirme artımları, Δuxsn(i) ve Δuysn(i) ile yer değiştirme değerleri, uxsn(i) ve uysn(i) aşağıdaki bağıntılar ile hesaplanabilir.

Bu işlem ile i 'inci itme adımı sonunda her mod için yapının şekildeğiştirmeleri elde edilir. Bu şekildeğiştirmeler daha sonra CQC kuralı ile birleştirilerek bir sonraki adımda modal analizi yapılacak şekildeğiştirmiş sistem elde edilmiş olur.


Sonraki Konu

İlgili Konular