Betonarme Kiriş

Betonarme kiriş oluşturmak ve statik projeye uygun kiriş ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme kiriş oluşturma yöntemleri ve kiriş ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/927269117