Radye Döşeme Kenarı Oluşturma

Radye Kenarı komutu ile betonarme tasarıma ait radye döşemelerin sürekli temel ya da perdelerle tanımlanmayan sınırları tanımlanır. Bazı durumlarda radye döşemelerin bazı kenarları bu elemanlarla kapatılmaz, boştadır. Bu alanlara radye döşeme tanımlayabilmek için radye döşeme sınırı, radye döşeme kenarı ile tanımlanmalıdır.

Radye Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Radye döşeme kenarı çizmek için:

  • Ribbon menüde Radye Kenarı ikonuna tıklayın.

  • Radye döşeme kenarı toolbarı açılacaktır.

  • Radye temel oluşturabilmek için kapalı bir alan oluşturmalısınız.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak kapalı poligon için ilk noktanızı oluşturun.

  • Klavyeden shift tuşuna basarak düz ya da dik bir kenar çizebilirsiniz.

  • Bu işlemleri tekrarlayarak kapalı poligonunuzu oluşturun.

  • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık radye döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Radye döşeme kenarının ilk noktasının oluşturulması

Shift tuşu ile düz ya da dik bir kenar elde edilmesi

Radye temel için diğer kenarların oluşturulması

Radye döşeme kenarın oluşturulmasının tamamlanması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/837191540