Kuyu Temel Ayarları

Kuyu Temel Ayarları komutu ile boyutları, çiroz, çizim, materyal seçimi, statik malzeme gibi ayarlarına ulaşılır.

Kuyu Temel Ayarları Diyaloğunun Yeri

Kuyu temel komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İstinat Duvarı yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

 

Özellikler

Özellikler

Kuyu temel adı

Kuyu temelin metrajda ve raporda görünecek adıdır.

Aktif tarama

Kuyu temelin tarama şeklidir. Tarama kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun tarama tipi seçilir.

Renk

Kuyu temelin planda  ve  3 boyutlu modelde görünen rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Tıklandığında açılan listeden kuyu temel planda görünen çizgisinin çizgi tipi seçilir.

Materyal

Katı modelde kullanılmak üzere elaman dokusu seçin. Doku seçilmezse, katı modelde kuyu temelin kendi rengi kullanılır.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; uzunluk 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yanyana dizilerek kaplanır.

Adını planda göster

Seçenek işaretlenirse plan ekranında kuyu temel ekranında görünecektir.

Kaçıklık

Kuyu temelin nereden tanımlı olacağını belirleyen seçeneklerdir. Kuyu temelin iki ucundaki düğüm noktalarını birleştiren sanal aks, bakış yönüne göre kuyu temelin üst kenarı ile çakışacaksa üst, alt kenarı ile çakışacaksa alt, tam ortasından geçecekse orta seçeneği işaretlenir. Sanal temel aksı başka bir hattan geçecekse Tanımlı seçeneği işaretlenir ve alttaki veri giriş kutucuğuna, kuyu temelin üst kenarına göre mesafe  girilir.

Simetri

Kuyu temelin kendi eksenine göre simetriğini alır.

Çirozlar

Kuyu temelde kullanılacak çirozların çapını ve sayısını belirler.

Boyutlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Şematik çizim

Kuyu temelin şematik çizimi yer alır. Ayarlarda yapılan değişiklikler eş zamanlı olarak çizime yansıtılır.

Temel genişliği

Kuyu temelin genişliği girilir.

Temel yüksekliği

Kuyu temelin yüksekliği girilir.

Kot

Kuyu temelin taban kotunu verin. Sıfır değeri ile kuyu temel, global koordinat sisteminde z ekseninde sıfır noktasındadır.

Seviye sayısı

Kuyu temelde kademe(seviye) sayısını verin Vereceğiniz sayıya göre altta genişlik bilgilerini düzenleyin.

Seviye boyutları

Her bir seviyenin yükseklik değerleri girilir.

Zemin yüksekliği

Kuyu temelin toprak tarafında kalan dolgu (zemin yüksekliği) verilir. Girilen değeri, yandaki şekilde izleyebilirsiniz.

 

Analiz Parametreleri Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Statik malzeme

İstinat duvarı hesap ve betonarmesinde kullanılacak betonarme malzemeyi listeden seçin.

Kısa periyot spektral ivme katsayısı

TBDY 2018 ’e göre istinat duvarı için ön görülen SDS değerini girin.

Statik-eşdeğer azaltma katsayısı

TBDY 2018 Tablo 16.7’ye göre toprak basınçlarının hesabında kullanılacak r katsayısının seçimi yapılır.

Zemin birim hacim ağırlığı

Geri dolgu olarak kullanılacak zeminin birim hacim ağırlığını giriniz.

Zemin kayma direnci açısı

Geri dolgu zemininin cinsine göre kayma direnci açısı değerini giriniz.

Sursaj yükü (Aktif taraf)

Varsa aktif taraftaki sursarj yük değerini giriniz.

Geri dolgu kohezyon katsayısı(cd)

Geri dolgu zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Temel ile zemin arasındaki sürtünme açısı:

Sürtünmeyi ihmal edebilir, hesaplanan sürtünme değerini kullanabilir ya da kendi hesapladığınız sürtünme açısı değerini girebilirsiniz.

Zemin sınıfı

TBDY 2018’e göre belirlenmiş zemin sınıfını listeden seçebilirsiniz.

Zemin taşıma gücü(qt)

TBDY 2018 için temel taşıma gücü tasarım dayanımıdır(qt). Zemin raporuna göre belirlenir. Temel taşıma gücü tasarım dayanımı qt, zemin karakteristik dayanımı qk'ın dayanım katsayısı değerine1.4’e oranıdır. (TBDY 2018 Madde 16.8.2)

Zemin kohezyon katsayısı(c)

Zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Zemin tipi

Belirlenen zemin tipi listeden seçilir.

Kayma dayanımı(cu)

Kohezyonlu zeminlerde belirlenen drenajsız kayma mukavemeti değeri girilir.

Sürtünme katsayısı

Zemin cinsine göre zeminin sürtünme katsayısı değerini veriniz.

 

Güvenlik Katsayıları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Devrilme güvenlik katsayısı

Devrilme güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Kayma güvenliği katsayısı

Kayma güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Pasif direnç dayanım katsayısı

Pasif direnç dayanım güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Toptan göçme dayanım katsayısı

Toptan göçme güvenliği hesaplarında kullanılacak katsayılar depremli ve depremsiz durum için ilgili kutucuklardan belirlenir.

Çekme çatlağı derinliği

Killi zeminlerde toprak üst kotundan aşağı doğru oluşması beklenen çatlak çekme çatlağının maksimum değeri buradan belirlenir.

Negatif zemin gerilmesi kontrolü

Kuyu temel analizi sonucunda negatif zemin gerilmeleri çıkabilir. Bu seçenek işaretliyse, eğer temelde negatif gerilme oluşmuşsa, program, hesap sonucunda olumsuzluk mesajı verecektir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı Bileşenleri Ekle :   Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı bileşenleri butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda, sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi tıklayın.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme  ataması yapılabilir.     

Bileşen Seçimi diyaloğunda bulunan parametreler şunlardır:

Kullanım bölümünde ;

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin,  malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1”  satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40*70 kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın  yerine  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar  ile  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli : Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe  –alana, çevreye, uzunluğa vs- , bölgeye -yan alan, üst, kenar vs- oranlanacağı belirlenir.  Oranla  liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde  kuyu temel objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır:

Kuyu Temel

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, malzemenin alanı olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

 

Hacmi

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/890110004