Havuz Oluşturma

Havuz komutuyla mimari ve betonarme tasarıma uygun havuz oluşturulur. Çizgi, rota vb. komutlarla havuzun çevresini belirleyen sınırlarlar oluşturulur. Havuz komutuyla sınırlar havuz objesine dönüştürülür.

Havuz Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Objeler sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Havuzun dış konturunu belirleyecek şekilde kapalı bir alan oluşturun.

  • Ribbon menüde Havuz ikonunu tıklayın.

  • Havuz toolbarı açılacaktır.

  • Oluşturduğunuz kapalı alanı seçin.

  • Farenin sağ tuşuna basarak işlemi sonlandırdığınızda havuz objesi oluşacaktır.

Havuz, taban döşemesi, havuz duvarları ve duvarlara oturan konsol döşeme elemanlarından oluşmaktadır. Bu elemanlar, Havuz toolbarında yer alan Havuz Yüzeyi Eğimini Düzenle, Havuz Yüzey Özelliklerini Ayarla, Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla ve Havuz Konsol Döşeme Özelliklerini Ayarla komutları çalıştırılarak düzenlenebilir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Havuz dış konturunu belirleyecek kapalı alanın oluşturulması

Kapalı alanın seçilmesi

Havuzun oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/887324910