Havuz Ayarları

Havuz Ayarları komutu ile kot, çizim, materyal seçimi, statik materyal, havuz derinliği, duvar kalınlığı gibi ayarlarına ulaşılır.

Havuz Ayarları Diyaloğunun Yeri

Havuz komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Havuz yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Objeler sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kot

Havuzun yerden yüksekliğini (kotunu) girin. Sıfır kat tabanıyla havuz tabanı çakışıktır.

Renk

Havuz çizgilerinin rengini girin. Buton tıkladığında açılan diyalogtan istediniz rengi seçebilirsiniz.

Görünmeyen duvarların çizgi tipi

Havuz içerisinde arka planda kalan duvar çizgilerin çizgi tipini listeden belirleyin.

Su

Katı model için, suyun materyalini (dokusunu) açılan listeden seçin.

Görünmeyen duvarların çizgi tipi

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Statik Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Statik malzeme

Havuz hesabında kullanılacak betonarme malzemeyi listeden seçin. Statik malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Malzemeler altında tanımlanabilir.

Su birim ağırlığı

Suyun birim hacim ağırlığı girilir. Programın varsayılan değeri 1 t/m3’e eşittir ve normal koşullarda değiştirmenize gerek yoktur.

Zemin birim ağırlığı

Havuzun oturduğu zeminin birim hacim ağırlığını verin.

Yatak katsayısı

Havuzun oturduğu zeminin yatak katsayısını verin.

Sonlu eleman genişliği

Kabuk hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program kabukları yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla kabuk şekline göre otomatik ayarlanır.

Yüzey Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Havuz döşemesi kalınlığı

Havuz  taban döşemesinin kalınlığını verin.

Derinlik

Havuzun döşeme üzerinden su yüzeyine ölçülen yüksekliği verin.

Derinlik farkı

Havuz tabanının sağı ve solu arasındaki yükseklik farkını verin. Yükseklik farkına göre yüzey açısı otomatik değişecektir. Mevcut bir havuzun Havuz Ayarları diyaloğunda aktiftir. Havuz Yüzeyi Eğimi Düzenle ve Havuz Yüzey Özelliklerini Ayarla konularını inceleyiniz.

Yüzey açısı

Havuz tabanındaki eğimi girin. Mevcut bir havuzun Havuz Ayarları diyaloğunda aktiftir. Havuz Yüzeyi Eğimi Düzenle ve Havuz Yüzey Özelliklerini Ayarla konularını inceleyiniz.

Planda eğim açısı

İmleç ile belirtilen eksen baz alınarak oluşturulacak eğimi, açı girerek belirleyin. Mevcut bir havuzun Havuz Ayarları diyaloğunda aktiftir. Havuz Yüzeyi Eğimi Düzenle ve Havuz Yüzey Özelliklerini Ayarla konularını inceleyiniz.

Su seviyesi

Havuzun içerisinde dolacak suyun seviyesini belirtin.

Döşeme materyali

Havuz tabanının katı modelde gösterilecek görüntüsünü listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Su görünebilir

Katı modelde suyun görünmesini istiyorsanız işaretleyin. Aksi durumda işaretlemeyin.

Moment hesap açısı

Otomatik seçimde, çoğu durumda tercih edilen seçenektir. Ancak özel sistemlerde hesap açısını istediğiniz değerde verin.

Duvar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Duvar kalınlığı

Özellikleri değiştirilen havuz duvarının kalınlığını verin.

Üst kot

Havuz duvarının üst kotunu verin. Havuz duvarlarının yüksekliği havuz yüksekliği kadardır. Üst kot değerine girilen değere göre havuz duvarının yüksekliği değişecektir. + veya - değer verilebilir.

Sol üst kot

Buraya girilen değerle havuz duvarının sol üst köşenin yüksekliğini değiştirir. Sisteminize göre uygun bir değer verin. Örneğin , 200 cm yüksekliğinde bir duvarın sol üst kotunu 25 verirseniz,  200'den 225'e giden tabanı sabit eğimli bir duvar tanımlamış olursunuz. Havuzun taban eğimini değiştirmek için ise "havuz  yüzeyi eğimi düzenle" komutunu kullanabilirsiniz.

Sağ üst kot

Buraya girilen değerle havuz duvarının sağ üst köşenin yüksekliğini değiştirir. Sisteminize göre uygun bir değer verin. Örneğin , 200 cm yüksekliğinde bir duvarın sağ üst kotunu 25 verirseniz,  200'den 225'e giden tabanı sabit eğimli bir duvar tanımlamış olursunuz. Havuzun taban eğimini değiştirmek için ise "havuz  yüzeyi eğimi düzenle" komutunu kullanabilirsiniz.

Yan yüzey

Katı model için, havuz duvarının yan yüzeylerine ait materyalini (dokusunu) açılan listeden seçin.

Alt - üst yüzey

Katı model için, havuz duvarının üst ve alt yüzeylerine ait materyallerini (dokularını) açılan listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Zemin kotu

Havuz duvarının zemine temas ettiği taraftaki toprağın yüksekliğini belirleyen kottur.

Kaçıklık

Havuz duvarının plandaki kaçıklığını verin. Üst, orta alt ve herhangi bir tanımda girilen değere göre duvarın plandaki konumu değişecektir.

Konsol Döşeme Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Genişlik

Havuz konsol döşemesinin genişlik değeridir.

Kalınlık

Havuz konsol döşemesinin kalınlığıdır.

Materyal

Katı model için, havuz duvarının yan yüzeylerine ait materyalini (dokusunu) açılan listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yanyana dizilerek kaplanır.

Hareketli yük

Havuz konsol döşemesinde dikkate alınacak hareketli yük değeridir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı Bileşenleri Ekle :   Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

  • Yapı bileşenleri butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda, sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi tıklayın.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme  ataması yapılabilir.     

Bileşen seçimi diyaloğunda bulunan parametreler şunlardır:

Kullanım bölümünde ;

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin,  malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1”  satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40*70 kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın  yerine  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar  ile  aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli : Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1”  ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe  –alana, çevreye, uzunluğa vs- , bölgeye -yan alan, üst, kenar vs- oranlanacağı belirlenir.  Oranla  liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde havuz objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır:

Havuz

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, malzemenin alanı olarak aynen kullanılacak demektir.

 

İç alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, havuzun iç alanları ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Dış alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, havuzun dış alanları ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Döşeme alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, havuzun döşeme alanları ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Duvar dahil alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, duvarlar dahil edilerek bulunan alan ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Duvar hariç alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, duvarlar dahil edilmeyerek bulunan alan ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Konsol döşeme alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, havuzun duvarlarına oturan konsol döşeme alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Toplam alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, havuzun alanlarının toplamı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

 

Su hacmi

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

 

Beton hacmi

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, betonun hacmi olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836440027