Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla

Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla komutu ile havuz oluşturulduktan sonra havuz kenarlarını sınırlayan havuz duvarlarının kalınlık, kot, kaçıklık vb. özellikleri ayarlanır.

Havuz Duvar Özelliklerini Ayarlar Komutunun Yeri

Havuz komutuna girildikten sonra açılan Havuz toolbarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

Havuz Duvar Ayarları

Özellikler

Özellikler

Duvar kalınlığı

Özellikleri değiştirilen havuz duvarının kalınlığını verin.

Üst kot

Havuz duvarının üst kotunu verin. Havuz duvarlarının yüksekliği havuz yüksekliği kadardır. Üst kot değerine girilen değere göre havuz duvarının yüksekliği değişecektir. + veya - değer verilebilir.

Sol üst kot

Buraya girilen değerle havuz duvarının sol üst köşenin yüksekliğini değiştirir. Sisteminize göre uygun bir değer verin. Örneğin , 200 cm yüksekliğinde bir duvarın sol üst kotunu 25 verirseniz,  200'den 225'e giden tabanı sabit eğimli bir duvar tanımlamış olursunuz. Havuzun taban eğimini değiştirmek için ise "havuz  yüzeyi eğimi düzenle" komutunu kullanabilirsiniz.

Sağ üst kot

Buraya girilen değerle havuz duvarının sağ üst köşenin yüksekliğini değiştirir. Sisteminize göre uygun bir değer verin. Örneğin , 200 cm yüksekliğinde bir duvarın sağ üst kotunu 25 verirseniz,  200'den 225'e giden tabanı sabit eğimli bir duvar tanımlamış olursunuz. Havuzun taban eğimini değiştirmek için ise "havuz  yüzeyi eğimi düzenle" komutunu kullanabilirsiniz.

Yan yüzey

Katı model için, havuz duvarının yan yüzeylerine ait materyalini (dokusunu) açılan listeden seçin.

Üst - alt yüzey

Katı model için, havuz duvarının üst ve alt yüzeylerine ait materyallerini (dokularını) açılan listeden seçin.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 birim olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Zemin kotu

Havuz duvarının zemine temas ettiği taraftaki toprağın yüksekliğini belirleyen kottur.

Kaçıklık

Havuz duvarının plandaki kaçıklığını verin. Üst, orta alt ve herhangi bir tanımda girilen değere göre duvarın plandaki konumu değişecektir.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Havuz ikonuna tıklayın.

  • Havuz toolbarı açılacaktır. Toolbardan Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla ikonunu tıklayın.

  • Farenin imlecini havuzun kenarındaki duvarlardan birinin üzerine getirin ve tıklayın.

  • Havuz Duvar Ayarları diyaloğu açılacaktır. Mevcut havuz duvarınıza ait özellikler diyalogda yer alır.

  • Bu diyalogda bulunan parametreleri projenize ait değerlere uyacak şekilde düzenleyin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapattığınız da havuzunuz girdiğiniz değerlere göre şekillenecektir.

  • Diğer havuz duvarlarınızı aynı işlemleri tekrar ederek düzenleyebilirsiniz. 

İşlem adımı

İşlem adımı

Havuz duvar özellikleri düzenlenmeden önce

Düzenlenecek havuz duvarlarından birinin seçilmesi

Duvar ayarlarının düzenlenmesi

Seçilen duvarın ayarları düzenlendikten sonra

Bütün havuz duvar ayarları düzenlendikten sonra


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/887226788