Radye Döşeme Yazısı Taşı

Radye Döşeme Yazısı Taşı komutu ile radye döşeme yazıları taşınır. Radye döşeme yazıları taşı komutu ile taşınamaz.

Radye Döşeme Yazsısı Taşı Komutunun Yeri

Radye döşeme komutu tıklandığında açılan Radye Temel toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Radye döşeme yazısı taşımak için:

  • Ribbon menüde Radye Döşeme ikonunu tıklayın.

  • Radye döşeme toolbarı açılacaktır. Buradan Radye Döşeme Yazısı Taşı ikonuna tıklayın.

  • Radye döşeme yazısı taşı ikonuna tıkladığınızda radye döşeme dışındaki objeler silikleşecektir.

  • Radye döşemeye farenin sol tuşu ile tıkladığınızda radye döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelecek, fareniz ile birlikte hareket edecektir.

  • Yazıyı yerleştirmek istediğiniz noktaya gelip farenin sol tuşunu tıkladığınızda radye döşeme yazısı taşınacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Radye döşeme dışında objelerin silikleşmesi

Radye döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelmesi ve fare hareketiyle beraber hareket etmesi

Radye döşeme yazısının taşınması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886225716