Radye Temelde Donatı Hesap Aksı Geometrisinin Değiştirilmesi

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir komutu ile radye temel hesap akslarının konumu ve çalışma mesafeleri yeniden düzenlenir.

Radye temel tanımlandığında yatay ve dikey yönde döşeme ortası baz alınarak iki tane hesap aksı tanımlanır. Radye temel hesap aksının solunda ve sağında, radye temel konturu boyunca hesap akslarının geçerli olduğu çalışma mesafe değerleri vardır.

Betonarme hesap aksları birden fazla olabileceği gibi, radye temel ortasında olmak zorunda değildir. Sol ve sağ taraflarında farklı çalışma mesafelerinde de olabilir.

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Betonarme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Radye temel üzerinde bulunan hesap akslarından birini seçin.

  • Hesap aksının yeni konumu belirleyerek sol  tuşu tıklayın.

  • İşlem tamamlanacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden önce

Radye temel üzerinde bulunan hesap akslarından birinin seçilmesi

Hesap aksının yeni konumu belirlenerek farenin sol tuşuna tıklanması

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden sonra

Hesap aksı çalışma mesafelerini, Betonarme Hesap Aksı Edit komutu kullanarak da değiştirebilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886029830