Radye Temelde Betonarme Hesap Aksı Çizilmesi

Betonarme Hesap Aksı Çiz komutu ile betonarme tasarıma ait radye temelde hesap aksları çizilir. Betonarme hesap aksları betonarme hesabında hangi momentlerin kullanılacağını belirlediği için yeri önemlidir.

Betonarme hesap aksları, döşeme ayarlarında Betonarme hesap akslarını oluştur seçeneği aktifse, radye temel oluştururken, otomatik olarak her iki yön için oluşturulur. Bu seçenek aktif değilse, analiz yapmadan betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır.

Betonarme Hesap Aksı Çiz Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Radye temel komutuna girip ayarlar ikonuna tıklayın.

  • Döşeme ayarları diyaloğunda Statik sekmesinde Betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretleyin. Böylece çizilen betonarme hesap aksları, radye temel üzerinde izlenebilecektir.

  • Radye temel oluşturulduktan sonra Betonarme Hesap Aksı Çiz ikonunu tıklayın.

  • Betonarme hesap aksı çizmek istediğiniz radye temelin üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak aksın ilk noktasını oluşturun.

  • Farenizi sürükleyerek ikinci noktanıza tıklayın.

  • Radye temel için betonarme hesap aksınız oluşacaktır.

  • Betonarme hesap aksı bir radye temel için farklı yönlerden en az birer adet tanımlanmalıdır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretlenmesi

image-20240516-143214.png

Radye temel üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak hesap aksının ilk noktasının oluşturulması

Hesap aksının ikinci noktasının oluşturulması

Betonarme hesap aksının oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1900576834