İlkel Objeleri Sil

İlkel objeleri sil özelliği işaretlenerek ilkel objeler havuz oluştuktan sonra silinir. Havuz oluşturulurken çizgi, rota vb. komutlarla havuzun çevresini belirleyen sınırlarlar oluşturulur. Havuz komutuyla bu sınırlar havuz objesine dönüştürülür.

İlkel Objeleri Sil Komutunun Yeri

Havuz komutuna tıklandığında açılan havuz toolbarından ulaşabilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839550867